Українська мова 6, 19 групи (матеріал для навчання у період з 14.03.22р)

 

Тема 1 Фонетика. Орфоепія. Графіка

Однакова кількість звуків і букв 

https://www.youtube.com/watch?v=8pFwF8mIZfQ

Підкреслені літери позначають той самий звук [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=GZ3dYOQ2XnY

Фонетичний запис слів або фонетична транскрипція [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=riAPwOcRFe0

Спрощення в групах приголосних [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=Nrw8xnMakQ0

Чергування приголосних (з суфіксом -ськ-) [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=WfMTNw0M0cQ

Чергування у-в, і-й. Милозвучність [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=sVHDP9Eab7M

Як запам’ятати наголоси? Я згрупувала всі слова, які треба вивчити для ЗНО!

https://www.youtube.com/watch?v=CYHFtuRWRQo

Розташування слів у алфавітному порядку [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=4_QV_5FERic

 

 

 

 

 

Тема 2 Орфографія. Будова слова

Ненаголошені е, и [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=SwsAn3osODc

М’який знак [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=5SUnj8BUHvc

Апостроф [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=MBzhlH3GJ3c

Подвоєння приголосних [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=6vELu8B_bPg

Правопис префіксів [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=Re5eZF9Tmvw

Велика літера: усі основні правила для ЗНО

https://www.youtube.com/watch?v=Z6NC0X22Eo4

Власні назви №2: лапки [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=aAW7bF2uvWA

Правила переносу слів з рядка в рядок

https://www.youtube.com/watch?v=vDqiLfEHszg

Написання и, і в іншомовних словах

https://www.youtube.com/watch?v=iZXrereKXYE

Правопис слів іншомовного походження [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=tM52Nsp67tM

Складні прикметники: разом, окремо чи з дефісом? [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=LAjk8W0w3GY

Правопис прислівників: разом, окремо, через дефіс [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s

Написання не разом, окремо і... [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=Rc54i1iL6e0

Спільнокореневі слова [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=2Hnn0ZFhoW0

Суфікси та їхні значення [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=gAzWZ0NMAzc

Тема 3 Лексика. Фразеологія

Переносне значення слова [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=SOMGVPQ-VvU

Омоніми [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=0ZnI-1WuM8k

Антоніми [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=M-B-TL_baxg

Пароніми [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=KHTDig7qPLg

Іншомовні слова [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=ooYMWPyshpU

Лексичні помилки [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=YDkL2r1aMfQ

50 карток: лексичні помилки у вживанні дієслів [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=hDoKMDo06Jc

Фразеологізми на ЗНО: завдання на відповідності (відеоурок і тести)

https://www.youtube.com/watch?v=xjGBkyWirHo

Фразеологічний практикум [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=lWzgxi3kfBY

Тема 4 Морфологія (частини мови)

Рід іменника [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=6sY0fxDEdiE

Родовий відмінок іменників чоловічого роду

https://www.youtube.com/watch?v=XKKGlZsn_sM

Кличний відмінок [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=Zkfe9J9PhJY

Як правильно утворювати ІМЕНА ПО БАТЬКОВІ? [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=ayfstaqoFzc

Відносні прикметники [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=lIIjcF9KfyU

Ступені порівняння [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=WLQfVU5wylo

Відмінювання числівників: оновлений урок [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=f4m7OlCPTnA

Узгодження числівників [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=esmNro46yEY

Позначення часу [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=zYL4RpEzemA

Дієвідміни і закінчення дієслів [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=PNDUlF88xDQ

Наказовий спосіб дієслів [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=8o7qSV4qJ2Y

Утворення дієприкметників [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=HGIDS290wp4

Дієприслівниковий зворот: правильне вживання

https://www.youtube.com/watch?v=z-WsV-Qj-x8

Службові частини мови: як розрізнити?

https://www.youtube.com/watch?v=ECWY_YLT2Y0

Помилки у вживанні прийменників

https://www.youtube.com/watch?v=9qc9hJa-spQ

Правопис сполучників 

https://www.youtube.com/watch?v=kYeANtoVDSU

Граматичні помилки [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=EvkjyNJpWNo

Частини мови [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=X0PGnK2Nil0

Тема 5 Синтаксис

Члени речення [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=s5nVWmLR01U

Односкладні речення [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/odnoskladni-rechenna/

Поширені та непоширені речення [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=fvIMfo8QZAQ

Повні та неповні речення [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/povni-nepovni/

Відокремлені члени речення: типове завдання на відповідності

https://navsi200.com/videos/vidokremleni-chleny/

Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення

 [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/vidokremlene_oznachenna/

Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/vidokremlena-obstavyna/

Прості та складні речення [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/prosti-skladni/

Складносурядне речення утвориться, якщо додати... [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/skladnosuradne/

Типи складних речень [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/typy-rechen/

Види складнопідрядних речень [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/rechenna-skladnopidradni/

Підрядні зв'язки: новий тип завдань на ЗНО [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/pidradni-zviazky/

Підрядні зв'язки: новий тип завдань на ЗНО [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/pidradni-zviazky/

Непряма мова [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/nepriama_mova/

Неправильно побудоване речення [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/nepravylno-pobudovane-rechenna/

Односкладні речення на ЗНО: схема розв'язання типового завдання

https://navsi200.com/movne/odnoskladni-rechennya/

Усе про складнопідрядні речення на ЗНО

https://navsi200.com/movne/skladnopidriadni-rechennia/

 

 

Тема 6. Пунктуація

Кома перед ЯК: писати чи не писати? [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/porivnialnyi-zvorot/

Однорідні члени речення (розділові знаки) [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/odnoridni-chleny/

Вставні слова [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/vstavni-slova/

Двокрапка [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/dvokrapka/

Пряма мова [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/priama-mova/

Пряма мова [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/priama-mova/

Пунктуаційну помилку допущено... [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/punktuacijni-pomylky/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА. Стилістичне забарвлення фразеологізмів, їх виражальні можливості


1. Опрацювати матеріал підручника Українська мова 11 клас ( §42, с. 185-189);
2.
Переглянути відеоурок з теми за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

3. Виконати усно вправи: 343, 344, 346;

4. Письмово виконайте вправи: 347, 348;

5. Виконайте письмово завдання:
  Вибравши серед поданих фразеологізмів лише розмовні, уведіть їх (на вибір) у  жартівливе висловлення «Як ми готувалися до контрольного тестування». Перейти рубікон; жити своїм розумом; народитися в сорочці; куряча пам’ять; не з заячого пуху; в’їхати на білому коні; бити лихом об землю; узяти ноги на плечі; вивести на орбіту; баляси точити; утерти носа; тягти кота за хвіст; держати хвіст бубликом. 
  Визначте стиль складеного висловлення. Чи був стиль визначений добором ужитих вами фразеолог

 

ТЕМА. Стилістичні особливості засобів словотвору


1. Опрацювати матеріал підручника Українська мова 11 клас ( §43, с. 189-193);

2. Переглянути відеоурок з теми за покликанням

https://www.youtube.com/watch?v=FEbUVFILOC4

3. Виконати усно вправи: 349, 350, 351;

4. Письмово виконайте вправи: 352, 354, 357;

5. Виконати тести

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8123483

 

ТЕМА. Стилістичні особливості частин мови

 

1.                Опрацювати матеріал підручника Українська мова 11 клас ( §44, с. 193-196 );

2. Переглянути відеоурок з теми за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=X0PGnK2Nil0

3. Виконати усно вправи: 358, 360;

4. Письмово виконайте вправи: 359, 362;

5. Виконати письмово завдання:

  Складіть і  запишіть:

1). інструкцію щодо користування вашим улюбленим засобом зв’язку (телефоном, гаджетом) в  діловому стилі, уживаючи якнайбільше дієслів; 2).  опис цього засобу зв’язку в  художньому стилі.

Які частини мови переважають у  складеному вами описі?

Зробіть висновок про стилістичну роль прикметників;

 

ТЕМА. Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях

 

1.                Опрацювати матеріал підручника Українська мова 11 клас ( §45, с. 202-204);

2. Переглянути відеоурок з теми за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=B3DItrnWJyc

3. Виконати усно вправи: 375, 376;

4. Письмово виконайте вправу 377;

5. Дайте усні відповіді на питання  для самоконтролю (с. 205);

6. Виконайте тестові

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8852681

 ТЕМА. Контрольна робота. Стилістична норма

1. Виконати тестові завдання

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7185547

 

ТЕМА. Практична риторика. Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення)1.                Перейдіть за покликанням  Українська мова Заболотний опрацюйте матеріал підручника §44;

2.Усно виконайте вправи: 433, 437, 438;

3. Письмово виконайте вправу 436 (завдання ІІ).

4. Виконайте тести

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1804570

 

 

ТЕМА. Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова)

 

1. Перейдіть за поклиланням Українська мова Заболотний опрацюйте матеріал підручника §45;

2.Усно виконайте вправи: 441-444;

3. Письмово виконайте вправу 446

4. Виконайте тести

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9141446

 

ТЕМА. Особливості листування

1. Перейдіть за поклиланням Українська мова Заболотний    опрацюйте матеріал підручника §46;

2.Усно виконайте вправу 448;

3. Письмово виконайте вправи: 450, 453.

 

ТЕМА. Складання електронних листів різної тематики

 

1. Перейдіть за поклиланням   Українська мова Заболотний     опрацюйте матеріал підручника §46; 

2. Перегляньте відеоурок з теми за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=eEz5tNMUqTQ&list=PLFVSJgZgf7h-qJBQG9cs8SUSNKxKdqt0k

3. Письмово виконайте вправи: 452, 454.

 

ТЕМА. Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика)

 1. Перейдіть за поклиланням  Українська мова Заболотний     опрацюйте матеріал підручника §47; 

2.Усно виконайте вправи: 455, 456, 457;

3. Письмово виконайте вправи: 460, 463.

4. Письмово виконайте одне із запропонованих завдань (на ваш вибір): 
    1. Пофантазувавши, складіть художню характеристику типового юного українця, свого однолітка. Додайте до неї обрамлення (зустріч і  знайомство, прочитане (прослухане) інтерв’ю, рефлексія на переглянутий телесеріал і  под.). Використайте тропи й  риторичні фігури.
       2. Складіть план, а за планом — текст трихвилинного виступу на одну з тем: 
І. Знайомство, про яке я давно мріяв (мріяла). 
ІІ. Людина, яка не перестає мене дивувати. 
ІІІ. Яке враження я хотів би справляти на людей. У текст виступу введіть характеристику (або елементи характеристики).

 

Характеристика — композиційний засіб в  ораторському тексті, що полягає в  розкритті істотних властивостей, позитивних і  негативних ознак явища, предмета чи людини. Людину промовці характеризують найчастіше. Розрізняють такі види характеристики: 

 зовнішню: портрет особи, опис приміщення, де вона живе й  працює тощо: Сивий, як голуб, увесь білий-білий, чистий, аж світиться,— таким він і  досі стоїть перед очима. Це  — Олександр Довженко (З виступу П.  Загребельного); 

 внутрішню: риси вдачі людини, аналіз її вчинків і  т. ін.: Мислячий, вічно неспокійний, Довженко жив інтенсивним, напруженим духовним життям (З  виступу О.  Гончара). Така характеристика буває статична (одномоментна, подібна до словесної фотографії) або динамічна (показує думки, переживання, розмови, вчинки людини в  розвитку). 

 

ТЕМА. Етикетні жанри: привітання, вибачення

1. Опрацюйте матеріал підручника Українська мова 11 клас (с.199-202);

2.Усно виконайте вправи: 368, 369, 372;

3. Письмово виконайте вправи: 371, 374;
4. Запишіть у зошити і вивчіть напам'ять визначення, записані нижче.

Етикет (від фр. étiquette  — напис, етикетка)  — норми й  правила гідної поведінки людей у  суспільстві. До етикетних жанрів відносять вітання, прощання, подяку, вибачення, поздоровлення, висловлення співчуття.
 Мовний етикет  — усталені, використовувані в  певних ситуаціях спілкування мовні звороти, які відповідають традиціям суспільства. Це вислови, які вживають за певних обставин: Благословіть сказати, владико! (у спілкуванні зі служителем церкви); Встати, суд іде! (у судовому засіданні); На паркет запрошуються… (на танцювальному конкурсі) і  т. ін.

Етикет упорядковує й  гармонізує стосунки і  в офіційних, і  в  неофіційних ситуаціях.

 

ТЕМА. Написання текстів різних жанрів


1. Опрацюйте будь-які тексти, які відносяться до різних жанрів;
2. Перегляньте відеоуроки з теми
за покликанням

https://www.youtube.com/watch?v=smQKPN4OPqc&list=PLFVSJgZgf7h-qJBQG9cs8SUSNKxKdqt0k&t=3s

 https://www.youtube.com/watch?v=lqTwnpeWhBo&list=PLFVSJgZgf7h-qJBQG9cs8SUSNKxKdqt0k

 https://www.youtube.com/watch?v=E3N4X2BEN2A

 3. Користуючись зразками, напишіть есе у форматі ЗНО на тему "До чого треба дослухатися в житті - до розуму чи до серця?"

 

 

 Підготовка до ЗНО

1.     Фонетика, орфоепія, орфографія

https://www.youtube.com/watch?v=4cGMYDhziy8

https://www.youtube.com/watch?v=nhVuDGYxCs0

https://www.youtube.com/watch?v=eIAs4j9GpP4

2.     Лексика, фразеологія

https://www.youtube.com/watch?v=6J1RPCWKqIs

https://www.youtube.com/watch?v=dC_7FDw8aCU

3.     Морфологія

https://www.youtube.com/watch?v=X0PGnK2Nil0

https://www.youtube.com/watch?v=bp1Dcq6ayxw

4.     Синтаксис  і пунктуація

 

https://www.youtube.com/watch?v=dty-9_Qwdeg

https://www.youtube.com/watch?v=XtHx2gre1FY

https://www.youtube.com/watch?v=Oc_ZKATXQO4

https://www.youtube.com/watch?v=9KeK0MnbuQQ

 

 

 

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар