Готуємося до ЗНО

 

Тема 1 Фонетика. Орфоепія. Графіка

Однакова кількість звуків і букв 

https://www.youtube.com/watch?v=8pFwF8mIZfQ

Підкреслені літери позначають той самий звук [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=GZ3dYOQ2XnY

Фонетичний запис слів або фонетична транскрипція [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=riAPwOcRFe0

Спрощення в групах приголосних [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=Nrw8xnMakQ0

Чергування приголосних (з суфіксом -ськ-) [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=WfMTNw0M0cQ

Чергування у-в, і-й. Милозвучність [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=sVHDP9Eab7M

Як запам’ятати наголоси? Я згрупувала всі слова, які треба вивчити для ЗНО!

https://www.youtube.com/watch?v=CYHFtuRWRQo

Розташування слів у алфавітному порядку [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=4_QV_5FERic

 

 

 

 

 

Тема 2 Орфографія. Будова слова

Ненаголошені е, и [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=SwsAn3osODc

М’який знак [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=5SUnj8BUHvc

Апостроф [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=MBzhlH3GJ3c

Подвоєння приголосних [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=6vELu8B_bPg

Правопис префіксів [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=Re5eZF9Tmvw

Велика літера: усі основні правила для ЗНО

https://www.youtube.com/watch?v=Z6NC0X22Eo4

Власні назви №2: лапки [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=aAW7bF2uvWA

Правила переносу слів з рядка в рядок

https://www.youtube.com/watch?v=vDqiLfEHszg

Написання и, і в іншомовних словах

https://www.youtube.com/watch?v=iZXrereKXYE

Правопис слів іншомовного походження [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=tM52Nsp67tM

Складні прикметники: разом, окремо чи з дефісом? [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=LAjk8W0w3GY

Правопис прислівників: разом, окремо, через дефіс [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=ij3CQJuTR-s

Написання не разом, окремо і... [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=Rc54i1iL6e0

Спільнокореневі слова [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=2Hnn0ZFhoW0

Суфікси та їхні значення [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=gAzWZ0NMAzc

Тема 3 Лексика. Фразеологія

Переносне значення слова [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=SOMGVPQ-VvU

Омоніми [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=0ZnI-1WuM8k

Антоніми [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=M-B-TL_baxg

Пароніми [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=KHTDig7qPLg

Іншомовні слова [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=ooYMWPyshpU

Лексичні помилки [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=YDkL2r1aMfQ

50 карток: лексичні помилки у вживанні дієслів [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=hDoKMDo06Jc

Фразеологізми на ЗНО: завдання на відповідності (відеоурок і тести)

https://www.youtube.com/watch?v=xjGBkyWirHo

Фразеологічний практикум [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=lWzgxi3kfBY

Тема 4 Морфологія (частини мови)

Рід іменника [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=6sY0fxDEdiE

Родовий відмінок іменників чоловічого роду

https://www.youtube.com/watch?v=XKKGlZsn_sM

Кличний відмінок [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=Zkfe9J9PhJY

Як правильно утворювати ІМЕНА ПО БАТЬКОВІ? [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=ayfstaqoFzc

Відносні прикметники [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=lIIjcF9KfyU

Ступені порівняння [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=WLQfVU5wylo

Відмінювання числівників: оновлений урок [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=f4m7OlCPTnA

Узгодження числівників [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=esmNro46yEY

Позначення часу [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=zYL4RpEzemA

Дієвідміни і закінчення дієслів [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=PNDUlF88xDQ

Наказовий спосіб дієслів [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=8o7qSV4qJ2Y

Утворення дієприкметників [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=HGIDS290wp4

Дієприслівниковий зворот: правильне вживання

https://www.youtube.com/watch?v=z-WsV-Qj-x8

Службові частини мови: як розрізнити?

https://www.youtube.com/watch?v=ECWY_YLT2Y0

Помилки у вживанні прийменників

https://www.youtube.com/watch?v=9qc9hJa-spQ

Правопис сполучників 

https://www.youtube.com/watch?v=kYeANtoVDSU

Граматичні помилки [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=EvkjyNJpWNo

Частини мови [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=X0PGnK2Nil0

Тема 5 Синтаксис

Члени речення [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=s5nVWmLR01U

Односкладні речення [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/odnoskladni-rechenna/

Поширені та непоширені речення [Типове завдання ЗНО]

https://www.youtube.com/watch?v=fvIMfo8QZAQ

Повні та неповні речення [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/povni-nepovni/

Відокремлені члени речення: типове завдання на відповідності

https://navsi200.com/videos/vidokremleni-chleny/

Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення

 [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/vidokremlene_oznachenna/

Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/vidokremlena-obstavyna/

Прості та складні речення [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/prosti-skladni/

Складносурядне речення утвориться, якщо додати... [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/skladnosuradne/

Типи складних речень [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/typy-rechen/

Види складнопідрядних речень [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/rechenna-skladnopidradni/

Підрядні зв'язки: новий тип завдань на ЗНО [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/pidradni-zviazky/

Підрядні зв'язки: новий тип завдань на ЗНО [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/pidradni-zviazky/

Непряма мова [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/nepriama_mova/

Неправильно побудоване речення [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/nepravylno-pobudovane-rechenna/

Односкладні речення на ЗНО: схема розв'язання типового завдання

https://navsi200.com/movne/odnoskladni-rechennya/

Усе про складнопідрядні речення на ЗНО

https://navsi200.com/movne/skladnopidriadni-rechennia/

 

 

Тема 6. Пунктуація

Кома перед ЯК: писати чи не писати? [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/porivnialnyi-zvorot/

Однорідні члени речення (розділові знаки) [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/odnoridni-chleny/

Вставні слова [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/vstavni-slova/

Двокрапка [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/dvokrapka/

Пряма мова [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/priama-mova/

Пряма мова [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/priama-mova/

Пунктуаційну помилку допущено... [Типове завдання ЗНО]

https://navsi200.com/videos/punktuacijni-pomylky/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні сайти про ЗНО:

 • http://testportal.gov.ua/ – основний офіційний ресурс про ЗНО. Саме тут завантажувати програмки ЗНОкритерії оцінювання, дізнаватися офіційні новини та найважливіше – результати ЗНО. За контактними телефонами можна отримати персональну довідку.
 • http://testportal.gov.ua/regions/ – тут варто знайти сайт свого регіонального центруі “облаштуватись” там.
 • http://www.vstup.info/ – всі університети і спеціальності. Через цю систему можна буде стежити за рухом рейтингу влітку. Поки що абітурієнтам варто використовувати ресурс, щоб придивитись до цікавих спеціальностей і визначити, який на який прохідний бал треба працювати.
 •     Як розрахувати бал ЗНОНовини і статті про ЗНО:
  • Новини і статті про ЗНО:

   Сайти з тестами ЗНО:


  • Пошук абітурієнтів у рейтингах за прізвищем:

   Практичні поради щодо написання творчого завдання ЗНО   ЗНО з української мови та літератури
   Час
   • На виконання тесту – 180 хв. 
   • Із них на написання твору, зазвичай, треба залишити 60 хв.
   Оцінювання
    • Максимум за весь тест  – 104 бали. 
   • Із них за творче завдання – 20 балів = 19% успіху. 
   •  Зміст – 12 балів:
   • Теза – 2 бали 
   • Аргументи – 2 бали 
   • Приклад з літератури чи інших видів мистецтва – 2 бали
    • Приклад з історії чи особистого життя – 2 бали 
   • Логічність, послідовність – 2 бали 
   • Висновок – 2 бали 
   • Мовне оформлення – 8 балів:
   • Орфографія і пунктуація – 4 бали. 
   • Лексика, граматика і стилістика – 4 бали. 

   10 моментів, які слід узяти до уваги !!!
   1. 200 слів 
   • Менше 100 слів – твори не перевіряються. 
   • 100-200 слів – оцінка значно нижча. 
   • 200-210 слів – цілком достатньо, менше помилок. 
   • Близько 250 слів – ТІЛЬКИ якщо у вас великі цитати чи приклади. 

    2. Думай про читача  
   Почерк – постарайся якнайкраще  
   Абзаци - ширина великого пальця 
   Поля – рівні, відступ від лівого краю 

   3. «Сендвіч»-структура 
   Вступ (теза)
    • Аргумент-1 - Приклад 1
   • Аргумент-2 - Приклад 2
   • Аргумент-3 (аргументів мінімум 2) - Приклад 3
    Висновок (перефразована теза) 

   4. Баланс частин
   • Вступ = Висновок (приблизно 40 і 40 слів) 
   • Вступ + Висновок < Основна частина

    5. Ключові слова 
   • Метод ключових слів:
    ПРИКЛАД:
    Тема «Хто над ким володарює – золото над людиною чи людина над золотом?» 
   1. Відповідно до теми виділяємо близько 10 найпростіших ключових слів різних частин мови: 
   Гроші, багатство, щастя, людина, багатий, бідний, володарювати, розбагатіти, багато 
   2. Підбираємо синоніми: Гроші = фінанси, прибутки, засоби існування, «купило» 
   Багатство = достаток, золоті гори
    Щастя = добробут 
   Людина = кожен, ми, люди, світ, суспільство
    Багатий = заможний, забезпечений, грошовитий 
   Бідний = нужденний, убогий 
   Володарювати = панувати, захоплювати, поглинати
   Розбагатіти = розжитися Багато = доволі, велика кількість, вдосталь, чимало, без ліку
   3. Розподіляємо рівномірно по тексту, не повторюючись. 

   6. «Перехідники» 
   • Теза: 
   Я думаю (вважаю, підтримую, не погоджуюся, переконаний); Мені здається; На моє переконання; На мою думку…Моя точка зору на цю проблему така: 
   • Аргументи: 
   Свідченням (доказом, підтвердженням) цього є…; Чому я так думаю? Тому що…; Спробую переконати вас такими аргументами… Я так вважаю, тому що … Аргументом на користь моєї думки мо­же бути те, що … До того ж … Довести своє твердження я можу такими аргументами:   На користь моєї думки можу навести такі аргументи: …

   Моє переконання ґрунтується на тому, що, по-перше, …, а по-друге, …

   Хоч моя думка, можливо, видається див­ною, спробую переконати вас такими аргумен­тами: …

   • Приклади:
    Спадає на думку герой…; Говорячи про…, не можна не згадати; Історія також дає багато прикладів… Один із них - …; Наприклад, у моєму житті… Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушеної проблеми. Так, … На згадку приходить герой …

   У зв’язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір …

   Яскравим прикладом саме такого ро­зуміння … особисто для мене є …

   Проблема … є дуже актуальною, тому бага­то прикладів її розв’язання дає саме життя.

   Говорячи про … , не можна не згадати …

   Повертаючись до думки про … , можу наве­сти такий приклад: …Щодо цього яскравим прикладом є образ … з твору …Тема мого роздуму порушується у творі … . Там …

   Найкращою ілюстрацією такого розуміння проблеми є герой … з твору …

   Історія також дає багато прикладів … Один із них – …Згадаймо постать видатного … Захоплює його ...Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що …

    Висновок: 

   Отже, можна зробити висновок…; Таким чином, бачимо, що…; Як було зазначено…, На завершення… Отже, можна дійти висновку, що …Підсумовуючи, можна зазначити: …

   Таким чином, можна зробити висновок, що …Отже, бачимо, що …На завершення свого роздуму підсумую: ...

    «Перехідники» між реченнями: по-перше, по-друге, з одного боку, з іншого боку, отже, таким чином. Повертаючись до думки про…, хочу зазначити, що …Як я вже стверджував, …

   Як уже зазначалося, …Як можна побачити, …

    НЕ ЗМІШУВАТИ ЦІ КАТЕГОРІЇ!!! 


    7. Цитати ( Необов’язкові, але дуже бажані). 
    Де шукати ті цитати?  Вигадуйте! (Моя мама часто каже мені: …, Дідусь вчив мене у дитинстві: …, Я вірю у слова мого найкращого друга Сашка: …). Історія має бути правдоподібною.
   Дотримуйтесь правил оформлення цитат: 1) Х сказав: «…», що, на мою думку, цілком справедливо. 
   2) «...», – сказав Х. «… !?» - сказав Х. 

   8. Приклади 
   • 1 приклад з літератури чи інших мистецтв (кіно, театр) 
   • 1 приклад з історії чи власного життя (вигадуйте!) 
   • Приклад іде ПІСЛЯ сформульованого аргументу
   . • Обов’язково спитайте себе: «Чи не є мій приклад «притягнутий за вуха»?» 
    Приклад має ілюструвати аргумент!!!

    9. Перевіряй ретельно з різних аспектів
   1) Написання слів; 
   2) Вживання розділових знаків; 
   3) Вживання слів:
    А) уникнення повторів, підбирайте синоніми; 
   Б) стилістично правильне вживання слів 
   В) закони милозвучності (у-в, й-і, ся-сь): 

   10. Не будь нудним 
   Змусьте людину, яка перевірятиме твір, усміхнутися хоча б раз: «Сковорода ніяк ні міг жити без свободи, недарма його називають «українським хіпі»» «Мабуть, кожен при підготовці до ЗНО відчув на собі чаклунську силу ліні». АЛЕ НЕ ПЕРЕБОРЩІТЬ… Перли творів ЗНО:) (http://www.osvita.org.ua/articles/765.html): «Шановні перевіряючі, поставте мені добру оцінку, бо батьки мене повісять» « Всі ми незабаром помремо. Бажаємо успіху.» 

   Що далі? Практикуйте ці фішки у написанні творів ВЖЕ. Напишіть МІНІМУМ 10 творів на різні теми. Нехай хтось їх ОБОВ’ЯЗКОВО перевірить. 

Немає коментарів:

Дописати коментар