Інтерактивні ігри з української мови і літератури

 


Е чи И?

Правопис Е, И в словах
Е чи И? (пазл)
Правопис префіксів з, с
Правопис префіксів з, с
Правопис префіксів роз, без, з, с
Правопис префіксів пре, при, прі
Правопис префіксів (знайди помилку)
Наголос у словах
Складні випадки наголошення слів  
Правила переносу слів
Апостроф
Апостроф
Апостроф (пазл)
Апостроф, м'який знак
Вживання м'якого знака
Вживання м'якого знака
Вживання м'якого знака (гра "Перегони")
Написання ьо, йо
Чергування у-в, і-й 
Чергування у-в, і-й (у тексті)
Зміни приголосних при додаванні суфікса -ськ-
Суфікси прикметників
Правопис не з різними частинами мови
Правопис не з різними частинами мови
Правопис не з іменниками і прикметниками
Спрощення в групах приголосних
Подвоєння приголосних
Подвоєння приголосних (5 клас)
Подовження приголосних
Правопис слів разом, окремо, через дефіс
Правопис слів разом, окремо, через дефіс
Правопис складних слів
Написання складних слів (пазл)
Написання складних слів (класифікація)
Написання складних слів (вільна текстова відповідь)
Букви -н- та -нн- у прислівниках
Букви Н і НН у прикметниках
Іншомовні й українські слова (класифікація)
И, І в словах іншомовного походження
Подвоєння в словах іншомовного походження
М'який знак і апостроф у словах іншомовного походження
Знайди помилки
Відшукай помилки
Написання займенників
Тести для перевірки знань з мови 5-11 клас
Гра на узагальнення в кінці року "Правильне - неправильне написання слів"


Фразеологія


ФРАЗЕОЛОГІЯ
Походження фразеологізмів (класифікація)

Фразеологічні синоніми (пазл)


Фразеологічні антоніми (відповідники)

Фразеологізми з числівниками (заповнити пропуски цифрами)

Тестове завдання з теми 
Літературні родини

Ілюстрації до творів


Закохані пари літературних героїв

Цитати літературних героїв


Розділи творів

Жанри творів

З історії української літератури

Роди літературних творів

Письменники та їх твори (частина І)

Письменники та їх твори (частина ІІ)
Письменники та їх твори (частина ІІІ)

Письменники та їх твори (частина ІV)
Портрет літературної героїні
Портрет літературного героя

Немає коментарів:

Дописати коментар