Українська література 19 група

Виконані вправи надсилайте на адресу sinkevic532@gmail.com.ua

 

24.11.22

Урок 24

Тема.  Філософська поезія І. Франка. Драматизм людських стосунків у «Легенді про вічне життя»

1.     Виконайте тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1534798

2.    Перегляньте навчальне відео Філософська поезія І. Франка. Драматизм людських стосунків у «Легенді про вічне життя» за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=lY70ch5RU2Y&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, законспектуйте важливе.

3.    Перегляньте буктрейлер до твору  за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=2nq6FQNkwhE&ab_channel=DashaMorgos

4.    Прочитайте твір та зробіть паспорт твору

Автор –

Рік написання –

Збірка –

Рід –

Жанр –

Тема.    

Ідея

Основна думка

Віршовий розмір  –

Римування  –

Сюжетні елементи композиції:

Експозиція–

Зав’язка–

Розвиток дії і кульмінація–

Розв’язка–

Ключовий образ.


Урок 23

Тема. Виразне читання поезій напам’ять

1.    Здобувачі освіти читають поезію (на вибір напам’ять) та аналізують її

 17.11.22

Урок 22

Тема. Поетична збірка І. Франка «Зів’яле листя». Любовні мотиви в поезіях «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» і «Чого являєшся мені….»

1.    Опрацюйте матеріал презентації «Зів’яле листя», занотуйте цікавинки

2.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=PYdus1Uzwu8&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD,

3.    Прослухайте поезії та зробіть паспорт кожної з них

https://www.youtube.com/watch?v=BpQ_rVgjqGY&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F («Ой ти, дівчино, з горіха зерня»), https://www.youtube.com/watch?v=Y5B2AD1D-do&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9, («Чого являєшся мені….»)

Порівняйте паспорт, зроблений вами та запропонований

4.    Паспорт твору Івана Франка — Ой ти, дівчино, з горіха зерня...

       Літературний рід: інтимна лірика.

Жанр: ліричний вірш.

Віршовий розмір: п'ятистопний хорей.

Римування: суміжне (аа – бб (чаром-пожаром, ночі —не хоче)).

Провідний мотив, мотиви: печаль. Настрій вірша песимістичний. Головна думка – кохання – це радість і страждання, це почуття не залежить від розуму й не підкоряється здоровому глузду.

Тема: страждання ліричного героя із-за неподіленого кохання.

Ідея: любов може викликати не лише радісні почуття, а й сум, горе.

Сюжет: ліричний герой закоханий, він дивується тому, як різні якості характеру поєднуються у його коханої — уста — "тиха молитва", а слово — "гостре, як бритва". Дівчина горда, зрозуміти її і здобути прихильність, — як дістати зернятко із твердого горішка, — дуже важко. Почуття любові ліричного героя таке сильне, що він ладен "згубити душу", вважає це і своєю радістю, і своїм горем.

Художньо-стильові особливості: Стилістично нейтральні слова серденько, слово в контексті твору набувають нового смислового наповнення, асоціюються не з чарівною, а холодною дівчиною, якій байдужі глибокі почуття ліричного героя. При цьому врода коханої змальовується в річищі фольклорної поетики, а тому протиставляється її норовистій вдачі, її серцю "колючому", як шпички терня, словам гострим, як бритва. Проте ці порівняння не свідчать про важкий характер дівчини.

Художні засоби, стилістичні фігури:

Риторичнi питання: "Чом твое серденько…?", "чом твоi устенька…?" і т.д.

Протиставлення: усмiх – скрута, радощi – горе.

Речення у більшості – повні, що допомагає нам показати повну картину.

Більш всього іменників, що надає нам повну картину про учасників "подій".

Є епітети: колюче терня, тиха молитва, буря люта.

ЗвертанняОй ти, дівчино, ясная зоре!

Порівняння: слово, як бритва; серце бентежить,як буря люта.

Перебільшення: ох, тії очі темніші ночі…

           Антитеза: усміх/скрута, радощі/горе.

Паспорт твору Івана Франка — Чого являєшся мені...

Літературний рід: інтимна лірика.

Жанр: ліричний вірш.

Напрям: модернізм.

Течія: неоромантизм.

Система віршування: силабо-тонічна.

Віршовий розмір: ямб (рядки нерівноскладові).

Римування: паралельне (аабб).

Строфа: нестрофічна будова.

Провідний мотив, мотиви: "нерозділеного кохання", "усепрощення коханих", "кохання    як щастя-гріх", "сон як втеча від реальності".

Тема: нерозділене юнацьке кохання.

Ідея: уславлення любові, хай навіть такої, що завдає страждань.

Композиція (зміст): внутрішній монолог закоханого юнака, побудований за принципом "уявне питання до дівчини — відповідь самому собі"; динаміка вірша розгортається відповідно до почуттів ліричного героя: спочатку він звинувачує кохану в "жорстокостях", байдужості по відношенню до нього, потім зізнається в щирому й незмінному коханні до дівчини й просить її являтися йому хоча б у сні, де серце зможе оживати й зазнати "щастя молодого, бажаного, страшного того гріха".

Художні засоби, стилістичні фігури: епітет, порівняння, метафора, синекдоха, риторичне питання, риторичне звертання, повтор, анафора.

Образи та символічні образи: людей: ліричний герой, почуття любові якого не розділене; уявна кохана — "зіронька"; предметів і явищ: очі, уста, серце, перла (у болоті), пісні сумні, щастя.

Корисна інформація:

Історія написання: привид першого світлого юнацького кохання до Ольги Рошкевич не покидає поета протягом усього життя, незважаючи на те, що стрічалися на життєвій дорозі інші жінки, що він одружився. Це почуття й покликало до життя рядки, сповнені, з одного боку, болю й туги, а з іншого, — бажання, щоб ці муки продовжувалися, бо в них і через них продовжує жити високе почуття.

5.    Домашнє завдання: Вивчити напам’ять поезію, яка найбільше сподобалася

17.11.22

Урок 21

Тема. Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму в поезії І. Франка «Гімн» .

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=ZBHH_KonrVw&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, зробіть конспект

2.    Прослухайте поезію https://www.youtube.com/watch?v=9PxCDwrCibw&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C, зробіть паспорт твору

3.    Аналіз вірша “Гімн” Франко (паспорт)- порівняйте з складеним паспортом вами

Автор – Іван Франко

Рік написання: 1880

Збірка: “З вершин і низин”, розділ ”De Profundis”

Напрям: модернізм.

Течія: неоромантизм із елементами критичного реалізму.

Вид лірики: громадянська лірика.

Жанр: гімн.

Провідний мотив твору “Гімн”: боротьба народних мас за світле майбутнє, несхитна віра і їхню перемогу.

Віршовий розмір: чотиристопний хорей

Римування: суміжне

Тема “Гімн”: психологічний та патріотичний драматизм. “Вічного революціонер” – втілення нездоланності народу та його прагнень до свободи.

Ідея “Гімн”: незламність бажання й пошуків волі і правди,невпинне зростання визвольного руху.

Основна думка “Гімн”:

Заклик до активної життєвої позиції

Схвалення боротьби передових людей за поступ, справедливе суспільство

 Програс людства зупинити не можна

 Заклик до оптимістичного світобачення

Композиція вірша “Гімн” – вірш поділяється на три частини, яким можна умовно дати назви: “Вічний революціонер”, “Він не вмер, він ще живе”, “Розвалилась зла руїна”.

Художні засоби вірша “Гімн” надають твору виразності, конкретики.

анафора «ні» використовується, щоб підкреслити ідею незламності революціонера:

Ні попівськії тортури,

Ні тюремні царські мури,

Ані війська муштровані,

Ні гармати лаштовані,

Ні шпіонське ремесло

В гріб його ще не звело.

риторичні запитання: «І де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, розвидняющийся день?»

перелічення – Рве за поступ, щастя й волю.

метафора: тіло рве до бою; в гріб його ще не звело; вчора розповився; словом міліони зве з собою; голос духа чути скрізь.

епітети – вічний революціонер; зла руїна; шпіонське ремесло; о власній силі; 

протиставлення: хоч синам, як не собі; не ридать, а добувати.

порівняння: словом сильним, мов трубою.

Тематична новизна:

психологічний та патріотичний драматизм;

-пафосна напруженість;

логіка та строгість думок.

Таке поєднання є вдалим для проголошення нових задач та демократичних ідей.

“Гімн” образи та символи

Центральний образ вірша “Гімн” – дух вічного революціонера, який не мириться з неволею, і його прагнення не зупинити жодним реакційним силам. Ліричний герой уособлює в собі пророка, вождя, поета.

Революціонер у вірші І. Франка “Гімн” закликає до боротьби за краще життя за допомогою науки, вільної думки.

Образи: людей: міліони — народ, який прозрів; сини — майбутнє нації; попи, царі, військові, шпіони, тюремники — зло минулого; «вічний революцйонер» — дух, наука, думка, воля; предметів і явищ: хати мужицькі, верстати ремісницькі, місця недолі й сліз; зла руїна — минулий світ, який падає під тиском нового життя; лавина — знищення зла; розвидняющийся день — прийдешнє.

Символічні образи: вічний революцйонер (символ одвічного прагнення людини до кращого, творчого начала в людині; «дух, наука, думка, воля»)

4.    Домашнє завдання: виразне читання вірша напам’ять

 

10.11.22

Урок 20

Тема. Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість майстрів Відродження: символ вічної жіночності, материнства, краси в сонеті І. Франка «Сікстинська мадонна»

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=9nLQRkdEmGA&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E, зробіть конспект

2.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=Oq86Sj5VqNU&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, доповніть свій конспект

3.    Домашнє завдання читати стор. 75-78 підручника , зробити паспорт поезії

10.11.22

Урок 19 

Тема. Іван Франко – письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності письменника

1.    Перегляньте відео  за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=qH_Amu_UMzE&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, занотуйте цікаві факти.

2.    Опрацюйте матеріал підручника Українська література стор. 72-73

04.11.22

Урок 17-18

Тема. Контрольна робота (твір) за творчістю І. Карпенка-Карого

Перелік тем, запропонованих для написання контрольного твору-роздуму

Дворянство як міф про краще життя (За комедією Карпенка-Карого «Мартин Боруля».)

Образ Мартина Борулі комічний чи трагічний?

«Сцена — мій кумир, театр — священний храм для мене». (діяльність театру корифеїв).

Значення театру корифеїв для розвитку українського драматичного мистецтва.

Міні-підготовка до написання твору-роздуму

1. Що таке твір? Це неповторна індивідуальність людини, її мислення, творче натхнення. Кожний має право висловити власне бажання, судження щодо теми роботи. Написати твір — значить мати можливість глибоко пройнятися його темою, виважено і ґрунтовно надати вичерпне своє бачення проблеми, спираючись на знання життєвої долі митця, його героїв.

Тож викладаючи свої думки у письмовій формі, пам’ятайте, що вони не претендують на вичерпне трактування теми, висловлюйте суб’єктивну думку. Нехай цей вид діяльності принесе вам насолоду, гарний настрій і бажання творити цікаве, корисне і піднесене.

2. Поради щодо написання твору.

Перш ніж розпочати написання твору, ви маєте визначити і розкрити проблему, що випливає з його заголовку. Це й буде змістом твору. Зазвичай у вступі вказано час написання художнього твору, відбувається знайомство з особистістю автора, з його позицією в оцінці подій і фактів, про які ви довідуєтеся з твору.

Основна частина — це безпосереднє розкриття теми. Не слід забувати, що назва твору лейтмотивом проходить через увесь текст, логіка мислення ваша повинна розвиватися від конкретної деталі до узагальнення, або навпаки — від загального до конкретного. Вступ і висновки можуть бути меншими за обсягом, але не можна скорочувати основну частину, оскільки тоді розкриття теми твору не буде достатнім. Твір написано. Слід повернутися до заголовка та уважно перечитати зміст. Треба пам’ятати, що письмова робота вимагає орфографічної грамотності, дотримання правил пунктуації, стилістичної вправності. Письмова робота повинна відповідати таким вимогам: глибока змістовність, самостійність аналізу, глибоке розкриття теми, емоційність і стислість, образність вислову, оригінальність, стилістична довершеність, лексичне багатство, орфографічна і пунктуаційна грамотність, логічні висновки, охайність.

3. Методичні рекомендації. «Елементи роздуму у творі».

Сформулюйте тезу, яка б відображала основну думку твору. Доречним є застосування мовних конструкцій на зразок «Я вважаю…». «На мою думку…». «Я підтримую…». «Уважаю…». «Я погоджуюся…». «Мені здається…». «Переконаний…». «Я не підтримую…». «Я хочу спростувати…». «Я не погоджуюся…». «Хочу піддати сумніву…». «Як на мене, то…». «З одного боку…, а з іншого…». тощо.

Проілюструйте тезу необхідними доказами (аргументами). Пропонується використовувати мовні конструкції на зразок «тому що». «це доводить». «підтвердженням цього є». «це засвідчує». «свідченням цього є». «доказом цього може бути». тощо.

З’ясуйте послідовність наведених аргументів.

Наведіть переконливі приклади з художнього твору, факти з життя його автора. Рекомендується використовувати мовні конструкції на зразок «наприклад…». «прикладом може слугувати…». «яскравим прикладом цього може слугувати.». «не можна не згадати.». тощо.

Звертайте увагу на логічність і послідовність викладу думок, дотримуйтесь причиново-наслідкових зв’язків у роботі. Структуруйте твір за абзацами. Використовуйте мовні кліше, слова- скріпи, що оформлюють текст, типу «по-перше». «по-друге». «з цього випливає». «як було зазначено». «повертаючись до думки». «як можна побачити». тощо.

Зробіть висновок. Він повинен відповідати тезі, висловленої учнем (її перефразовано або повторено), й органічно випливати з аргументів і прикладів. По закінченню твору можна використати мовні конструкції на зразок «отже». «таким чином». «можна зробити висновок». «висновком може слугувати». тощо.

Перелік тем, запропонованих для написання контрольного твору-роздуму

Дворянство як міф про краще життя (За комедією Карпенка-Карого «Мартин Боруля».)

Образ Мартина Борулі комічний чи трагічний?

«Сцена — мій кумир, театр — священний храм для мене». (діяльність театру корифеїв).

Значення театру корифеїв для розвитку українського драматичного мистецтва.

 

 Урок 16

Тема. Урок позакласного читання

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=C8RhpFngbkk&ab_channel=IrynaFarion

2.     Ознайомлення зі змістом та аналіз твору І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

https://www.youtube.com/watch?v=rpyZUo39nBk&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0

 

Урок  15

 Тема. Підміна особистісних етичних цінностей становою належністю в комедії І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля»

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=saGJZUiR2ag&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, занотуйте найважливіше

2.    https://www.youtube.com/watch?v=6vQXpJ3b5Mo&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E

3.    Домашнє завдання  прочитати та проаналізувати твори І.Карпенка-Карого


 27.10.2022

Урок 14

Тема. Комедія «Мартин Боруля», її епічна історія. Дворянство як міф про краще життя

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=SrPQYRIwi40&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E, зробити конспект

 2.    Ознайомитися зі змістом твору за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=zbqOBqVT3L8&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0, зробити паспорт твору

 3.    Домашнє завдання переглянути комедію за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=8QnzPRm4gyQ&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B7%D1%8E%D0%BA,  гра яких акторів вам сподобалася найбільше?

27.10.2022

Урок №13

Тема. Іван Карпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності, новаторство

1.             Перегляньте відео за покликанням

https://www.youtube.com/watch?v=rFhaqt0tepU&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E, зробити конспект

2.    Опрацювати презентацію Іван Карпенко-Карий

3.    Опрацювати матеріал підручника Українська література чит стор. 57-59, виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4401278

Урок 12

Тема. Розвиток драматургії. Від аматорських гуртків до «театру корифеїв» . популярність «театру корифеїв»

1.    Перегляньте відео за покликанням

https://www.youtube.com/watch?v=9FL6yK0jKTA&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,

https://www.5.ua/kultura/persha-vystava-ukrainskoho-teatru-neimovirni-fakty-pro-teatr-koryfeiv-129519.html, зробити конспект

2.    Домашнє завдання : чит. стор.53-56 підручника Українська література


Урок 11

Тема. Контрольна робота за творчістю Івана Нечуя-Левицького та Панаса Мирного

1.    Виконати тести

 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5228026


Урок 10

Тема. Жіночі образи в романі « Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини.

1.    Перегляньте відео за покликанням

https://www.youtube.com/watch?v=yWbifuuZKmY&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E,

https://www.youtube.com/watch?v=l4WhbRVZpVM&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, виконати  тести https://vseosvita.ua/test/start/ehh578

2.    Домашнє завдання підготуватися до контрольної роботи за творчістю Івана Нечуя-Левицького та Панаса Мирного

 

Урок 9

Тема. Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукача до розбійництва

1.    Перегляньте  відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=sIdpIxRM2HY&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E,

 https://www.youtube.com/watch?v=idkkKr2jbuI&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE, дати відповідь на питання: « Хто , на вашу думку, Чіпка Варениченко: жертва соціальних обставин чи природжений злочинець?»

2.    Домашнє завдання: виписати цитати для характеристики жіночих образів  роману

Урок 8

Тема. Широта представлення народного життя в романі Пана Мирного та Івана Білика « Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

1.    Перегляньте  відео за покликанням (зміст твору)

https://www.youtube.com/watch?v=EFEm9AAD9ig&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,

https://www.youtube.com/watch?v=Ly3BVRiz16w&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9465738

 

2.    Домашнє завдання підготувати  цитатну характеристику Чіпки, 

Урок 7

Тема.« Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика – перший український соціально-психологічний роман.

1.    Перегляньте  відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=ewBL8GxbxvE&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, зробіть паспорт твору

2.    Опрацюйте презентацію "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", зробіть конспект

3.    Домашнє завдання чит. стор. 34-37 підручника Українська література

 

Урок №6

Тема. Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях письменника

1. Опрацювати матеріал презентації за покликанням Панас Мирний, зробіть конспект 

2. Опрацюйте матеріал підручникаУкраїнська література стор 32-33


Урок № 4-5

Тема.Реалізм повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”. Актуальність проблеми батьків і дітей.Колоритні людські характери в повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного ТЛ: реалізм (поглиблено)

1. Перегяньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=MN7b44TTVsw,  https://www.youtube.com/watch?v=CgwRXVknhEM, зробіть конспект 

2. Опрацюйте матеріал підручника Українська література стор. 24-31

Домашнє завдання: зробити цитатні характеристики героїв повісті


Урок №2-3

Тема. Іван Нечуй-Левицький. Творчість і життя письменника як новий імпульс української літератури . Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького – соціально-побутова повість-хроніка. ТЛ: соціально-побутова повість

1. Перегяньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=5O2zUEpjizc&list=RDLV5O2zUEpjizc&start_radio=1&rv=5O2zUEpjizc&t=29, зробіть конспект

2. Ознайомтеся зі змістом повісті "Кайдашева  сім’я" за покликанням   https://www.youtube.com/watch?v=LwdadBfjPxI 

 Домашнє завдання:  Опрацюйте матеріал  стор. 15-23 підручника Українська література, намайлюйте найкумеднішу, на ваш погляд, сцену повісті


 Урок №1

Тема.Українська література др. пол. ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Особливості реалістичної прози

1. Опрацюйте матеріал презентації за посиланням Українська література др. пол. ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Особливості реалістичної прози, зробіть конспект.

Домашнє завдання: прочит. стор. 5-14 підручника Українська література

Немає коментарів:

Дописати коментар