Українська мова 19 група

 

Виконані вправи надсилайте на адресу sinkevic532@gmail.com.ua

 24.11.22

Урок 24

Тема. Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір

1.    Опрацюйте теоретичний матеріал

Комунікативна тактика — зумовлені стратегією мовленнєві кроки, що в сукупності дають змогу досягти головної комунікативної мети.

Комунікативна стратегія — головна лінія мовленнєвої поведінки в межах конкретної комунікативної події, що визначається загальною метою комунікації, ситуативним контекстом і уявленнями про адресата.

Мовленнєва комунікація — це процес спілкування за допомогою мови.

Мовленнєвий акт — цілеспрямована мовленнєва дія.

Типи мовної комунікації визначають за низкою ознак:

1. Умови спілкування:

а) пряме, або безпосереднє, спілкування з активним зворотним зв’язком (наприклад, діалог) і з пасивним зворотним зв’язком (наприклад, письмове розпорядження тощо);

б) опосередковане спілкування (наприклад, виступ по радіо, телебаченню, у засобах масової інформації).

 2. Кількість учасників:

а) монолог (мова однієї людини);

б) діалог (мова    двох людей);

в) полілог (мова кількох людей).

3. Мета спілкування:

а) інформування;

б) переконання (включаючи спонукання, пояснення тощо);

в) розвага.

4. Характер ситуації:

а) ділове спілкування (бесіда, переговори, інтерв’ю тощо);

 б) наукове спілкування (доповідь на конференції, лекція, дискусія тощо);

 в) побутове спілкування (розмови з близькими людьми і т. п.).

Дослідження-характеристика

Прочитайте уважно текст. Оцініть мовленнєву ситуацію, представлену в тексті.

— Чому ти сердишся й ображаєшся? Чи не краще заспокоїтися й пробачити? — запитав Учитель.

— А чому я повинен робити йому ласку й прощати його, він же... — хотів було виправдатися учень.

— Пробач, що перебиваю тебе,— сказав Учитель.— Дозволь поставити тобі два запитання, і тоді я відповім на всі твої «як» і «чому».

Учень ствердно кивнув.

— Тобі добре, коли ти гніваєшся й ображаєшся? — запитав Учитель.

— Ні, звичайно ж,— відповів учень.

— Так кому ж ти робиш послугу, коли завдяки незлобності, спокою й прощення робиш собі добре?

— Але скажіть, як можна не ображатися? Це ж так важко.

— Ти головне зрозумій, що кожен раз, коли ти захочеш ударити когось хлистом засудження або образи, першим, замахуючись, ти вдариш себе.

Дайте характеристику описаній мовленнєвій ситуації за планом:

1. Умови спілкування.

2. Кількість учасників.

3. Мета спілкування.

4. Характер ситуації.

5. Ефективність спілкування.

 

2.             Перегляньте навчальне відео за покликанням Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. https://www.youtube.com/watch?v=-d88bd8jZXI&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, зробіть конспект

3.             Виконайте  усно вправи 214, 215, 221, 226, 228

4.             Домашнє завдання параграф 20-21

 

Урок 23

Тема. Написання формального есе (есе-дослідження) «Екологія мовлення»

1.    Перегляньте відео за покликанням  Як писати есе? Формальне і вільне есе https://www.youtube.com/watch?v=oU263BX0fSk&ab_channel=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0

2.    Написання формального есе (есе дослідження) «Екологія мовлення»

Урок 21-22

Тема. Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту до виступу.

Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту

1.    Опрацюйте матеріал презентації Текст як одиниця спілкування, виконайте запропоновані завдання, зробіть конспект.

2.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=gg9fxRwuSiw&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD,  https://www.youtube.com/watch?v=j4_WFCdg4Go&t=40s&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, доповніть свій конспект новим матеріалом

3.    Виконайте  усно вправи 202, 203,204, 205, 206, 207

4.    Домашнє завдання параграф 19, вправа210

 

10.11.22

Урок 20

Тема. Складання діалогу «Культура мовлення пов’язана з культурою мислення»

1.    Скласти діалог на тему «Культура мовлення пов’язана з культурою мислення»  

Приклад діалогу

-  Привіт.
 - Привіт.
 - Скажи, а чому ти зі мною спілкуєшся?
 - Ти дуже цікава людина та дотримуєшся культури мовлення.
 - Ти теж. Мене дуже приваблюють люди, які дотримуються певних етичних правил у своєму спілкуванні.
 - А як ти розумієш вислів "культура мовлення"?
 - Ну, це сукупність якостей, до яких належать : точність, зрозумілість, виразність, правильність...
 - Так, а ще - чистота мови, багатство та різноманітність.
 - А який співрозмовник для тебе найкращий, він повинен дотримуватися лише культури мовлення?
 - Ні, ще - культури поведінки.
 - Так, я згодна з тобою. Це теж дуже важливо.
 - Культура спілкування формується багатьма поколіннями.
 - Тому кожен повинен не лише зберігти, а й примножити спадщину предків.

10.11.22

Урок 19

Тема. Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту.

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=v-mtJVI6w2A&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, https://www.youtube.com/watch?v=_uwh64UG1YU&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD  та зробіть конспект

2.    Виконайте вправи  192, 193, 194, 195, 196, 197 – усно

3.    Домашнє завдання параграф 18, вправа 199

 

04.11.22

Урок 18

Тема. Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця.

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=SZX0yrzJiIU&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD,  та зробіть конспект

2.    Виконайте вправи  177, 178, 179, 180, 181, 182,184, 185 – усно

3.    Домашнє завдання параграф 17, вправа 190

Урок17

Тема Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець(адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування.

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=RlJ2FahX5EE&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD,  та зробіть конспект

2.    Виконайте вправи  167, 168, 169, 170, 171, 172 – усно

3.    Домашнє завдання параграф 16, вправа 174

 

Урок 16

Тема. Практична риторика. Риторика як мистецтво, наука, навчальна дисципліна

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=BBzTkk_oc5Q&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, та зробіть конспект

2.    Виконайте вправи  157, 158, 159, 160, 161, 162 – усно

3.    Домашнє завдання параграф 15

 

Урок 15

Тема. Контрольна робота1. «Вступ. Лексикографія.Поняття норми в сучасній українській мові. Лексична норма»

 Виконати тести за покликанням:

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3007734

 

27.10.2022

Тема. Утвердження лексичної норми в словниках української мови

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=BUUkZ8FnX0s&ab_channel=%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98%E2%81%84%D0%97%D0%9D%D0%9E%E2%81%84%D0%94%D0%9F%D0%90,   та виконайте  запропоновані завдання, зробіть конспект

2. Виконайте вправи 147, 148,150, 151

3.             Домашнє завдання: виконати вправу 155, повторити вивчений матеріал, підготуватися до контрольної роботи       

27.10.2022

 Урок 13

Тема. Уживання слів фразеологізмів відповідно до їхнього стилістичного забарвлення

2.    Перегляньте відео за покликанням https://marusichnatalia.mozello.com/produkcja/1-kurs/frazeologzmi-stilstichn-mozhlivost-vikoristannja/,   та виконайте  запропоновані завдання, зробіть конспект

2. Виконайте вправи 139, 140,141

4.             Домашнє завдання: виконати вправу 143       

13.10.2022

Урок 12

Тема. Усний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

І. Вступна бесіда

► Прочитайте слова Максима Рильського. Як ви їх розумієте?

ХТО НЕ ШАНУЄ СВОЄ МИНУЛЕ, ТОЙ НЕ ГОДЕН СВОГО МАЙБУТНЬОГО

Напевно, у кожній родині є сімейні реліквії, святині, що передаються з покоління в покоління. Це ніби пам’ять роду. Серед них і «живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Бога чи святого, якому поклоняються». Назвіть цю реліквію за поданим тлумаченням (ікона). Чи є у вашій родині образи-обереги? Як ви до них ставитеся? (Стратегія «Обмін думками»)

Про що може бути текст, що має назву«Ікона»? (прогнозування змісту тексту за його назвою)

► Послухайте текст і порівняйте його зміст з вашими уявленнями. Чи справдилися ваші очікування?

 ІІ. Читання тексту

ІКОНА

Роман стрімко переступив поріг бабусиної кімнати. На підвіконні затишно буркотіло радіо. Бабусі й не видно було за ковдрами, подушками. Коли вона й не спить, однаково лежить із заплющеними очима, піднімається дуже рідко. Лице акуратне, дрібненьке, схоже на квіточку.

Роман підступив до столу з гарною, святково-легенькою скатеркою. На столі пишалась дешева, темно-синього скла ваза, лежав псалтир, якісь ліки. Стояла прикрита рушником ікона. Роман узяв її, задерев’яніло засунув за полу і, не глянувши на стару з її подушками, рвучко направився геть.

Увечері Роман відніс ікону Павлуші Ханенку. Отому, що в Канаду до родичів виїхав, як тільки стало відомо, що вже можна і нічого за це не буде. А тепер от погостювати приїхав. Каже, що в тамтешніх українців така туга за батьківщиною, що мати якийсь сувенір з рідної України — їм за велике щастя. Хоч рушник вишиваний. Хоч ікону. І гроші вони за це ладні заплатити.

Роздивившись принесену Романом ікону, «канадець» Ханенко поклав її на стіл.

— Чи ти мене хочеш одурити, чи хто тебе кинув? — верес-кнув він.— Дивись.

Ханенко поклав бабусину святиню на стіл, піддів ікону зі зворотного боку ножичком, і на темному дереві забілів папірець із рівними рядками друкованих літер. «.під впливом інженери. згідно з якими архітектурний стиль.»

— Хтось узяв рівненьку дощечку,— пояснював Ханенко,— наклеїв репродукцію з журналу, а потім лаком покрив. Вийшло непогано,— хмикнув,— але на продаж не йде. Тобто,— поправився,— на сувенір не згодиться.

Коли увечері повернувся брат Антон, Роман підійшов до нього:

— Ікону давно продав?

Антон вперся поглядом у темні очі Романа.

— Давно. З рік тому, у місті.

— Нікому не скажу. Половину грошей мені оддаси,— мовив похолоділим голосом Роман і пішов до хати.

— Розказуй хоч усьому кутку, хоч на все село кричи,— насмішкувато крикнув йому в спину Антон.— Грошей тих давно немає. Гроші ті на випускний вечір пішли.

Брати встали один проти одного напружені, як покручі. Якось дивно покликала до хати мати. Бабуся напівсиділа в ліжку. Крилом голубки виглядало з-під хустинки срібне пасмо. Поруч згорбився на стільці батько. Хлопці виструнчились, між ними стала смутна мати з вологим блиском в очах.

— Діти. мої. мабуть, до ранку не доживу.— з натугою вилітали з побілілих уст слова.— Довго я. ходила. по цій землі. Живіть і ви. довго. Ікону бережіть. І вона. вас. оберігатиме. (362 сл.)(За С. Соловйовим).

III. Бесіда за змістом прочитаного

Орієнтовні питання бесіди

1. Коли відбуваються події, описувані в тексті, і де?

2. Навіщо Роман узяв ікону зі стола?

3. Чому хлопець не зміг її продати?

4. Кого підозрював Роман у крадіжці справжньої ікони? Чому?

5. На що онук витратив гроші, виручені за продаж украденої у бабусі ікони? Як це його характеризує?

6. Що відчув Антон, коли був викритий у крадіжці ікони? Які слова парубка на це вказують?

7. Як умираюча бабуся ставилася до ікони? Які слова це підтверджують?

8. Якою автор зображує бабусю? З чим порівнює її лице? Про що свідчить опис кімнати бабусі?

9. Які риси вдачі виявили обоє братів через свою готовність продати родинну реліквію. Як автор ставиться до хлопців? А ви?

10. Назва тексту відображає тему чи основну думку?

11. Як ви розумієте значення слова «духовність»?

12. До якого стилю мовлення належить текст?

IV. Складання плану

Орієнтовний план

І. Бабусина ікона за полою.

II. Невдала спроба.

1. У «канадця» Павлуші Ханенка.

2. На сувенір з рідної України не згодиться.

3. Розмова братів.

III. Передсмертне напуття.

 V. Мовний аналіз тексту

Словникова робота

1. Тлумачення слів.

Пола — край кожної з половини одягу (пальта, піджака), що розгортається спереду.

З-під поли — таємно щось робити.

Сувенір — подарунок на згадку; річ, пов’язана зі спогадами про когось, що-небудь.

Репродукція — фотографічне або поліграфічне відтворення зображень друкованого тексту, творів живопису, карт, фотознімків.

Куток — (розм.) місце проживання, житло; частина якої-небудь території, місцевості.

Покруч — (перен., зневажл.) нікчемна людина, що має негативні риси характеру й викликає відразу; виродок.

2. Добір синонімів.

Стрімко — швидко, стрімливо, скоро, хутко, бистро, прудко, шпарко, гінко, мерщій, стрілою, вихорем, вихорцем, поривно.

Задерев’яніло — нерухомо, непорушно, незрушно рідше, недвижимо рідше, недвижно рідше, завмерло підсил,, застигло підсил., мертво підсил.; заклякло, закам’яніло [закаменіло рідше], скам’яніло [скаменіло рідше], окам’яніло рідше, задерев’яніло, одерев’яніло, дерев’яно, заціпеніло, закостеніло, помертвіло; задубіло.

Верескнув — закричав, скричав, прокричав, крикнув, криконув підсил. зарепетував, прорепетував, загорлав, загорланив, залементував, виснув [вискнув], завищав, вереснув [верескнув], заверещав, скрикнув.

Ладні — згодні, готові.

З натугою — напружено, з напругою, напруженістю, зусиллям, силкуванням рідше, натугою підсил., потугою підсил., надривом.

Виструнчились — витягнулися, витяглися, випрямилися, підтяглися, підтягнулися.

Насмішкувато — глузливо, посмішкувато розм., смішкувато розм.; іронічно; глумливо, знущально; єхидно, саркастично.

3. Робота над засобами художньої виразності.

Крилом голубки виглядало з-під хустинки срібне пасмо. Лице акуратне, дрібненьке, схоже на квіточку. Затишно буркотіло радіо. Пишалась дешева, темно-синього скла ваза. Похолоділим голосом. Вперся поглядом.

 VI. Повторне читання тексту

Слухання тексту і зіставлення його з планом, записаним на дошці; спостереження за мовою тексту.

 VII. Усний переказ тексту

Творче завдання (можливі варіанти)

1. Висловіть власне ставлення до описаних подій. Доповніть текст своїми міркуваннями.

2. Що могло статися далі? Який кінець може бути в цієї історії? Продовжте текст, по можливості зберігаючи авторський стиль викладу подій.

3. Якими ви уявляєте братів? Доповніть текст описом зовнішності хлопців.

4. Чи стосується епіграф уроку головних персонажів твору? Чому ви так вважаєте?

 VIII. Домашнє завдання (на вибір)

► За словником з’ясуйте значення слів «реліквія», «меркантильність», «духовність».

 

 Урок 11

Тема. Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

 

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=yEFd1Lx8CJk&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E,

 https://www.youtube.com/watch?v=Se-PMIk9XTE&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E,  та виконайте  запропоновані завдання, зробіть конспект

2. Виконайте вправи 122, 123,124, 125

3.             Домашнє завдання: виконати вправу 128, виконати тести       https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8138161

 Урок 10

Тема. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів  у невластивому їм значенні.

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=SrBjSmEKY0k&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD,

https://www.youtube.com/watch?v=07FCyhua7uw&ab_channel=ZNOUA

 та виконайте  запропоновані завдання, зробіть конспект

2. Виконайте вправи 114, 115,116

3.             Домашнє завдання: виконати вправу 119

 

Урок №9

Тема. Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів

 

1. Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=Wy2hrJB1qcA&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8No130

 та виконайте  запропоновані завдання, зробіть конспект

2. Виконайте вправи 103, 104,105

3.             Домашнє завдання: виконати вправу108, виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6084467

  Урок №8

Тема. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови

1. Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=scigg_eN4qs, зробіть конспект

2. Опрацюйте матеріал підручника Українська мова 10 клас параграф 9, зробіть конспект

3. Виконайте вправи 93,94, 96 (усно) письмово - 95, 97, 98

Домашнє завдання: вивчити конспект, виконати вправу 100.

Урок №7

Тема.Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність.Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення.

1. Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=Ei5jso-ygM0, зробіть конспект.

2. Опрацюйте матеріал підручника Українська мова 10 клас параграф 8

3. Виконайте вправи 80, 81, 82 (усно), письмово - 83,86

Домашнє завдання: вивчити конспект, виконати вправу 90.


Урок №6.

Тема. Діагностична контрольна робота. Диктант.

Вересень

Літо збігло, як день, і з невлежаного туману вийшов синьоокий, золоточубий вересень. Він причепив до свого бриля червоний з вологістю кетяг калини й нитку бабиного літа, заглянув до нашої школи, завзято вдарив у дзвін та й пішов поміж садами в степи крутити крила вітряків.

    Я нетерпляче ждав, коли вересень сполохає над селомранковий сон чи напівсон отим дзвоном, що пробивається навіть на хутори. І от над хатами урочисто, густо обізвалася мідь, вона злякала на позолочених церковних хрестах гайвороння і всюди-всюди порадувала босоноге школярство.

    Ні, це не дзвін, а мої надії бентежно запасмились наді мною і в мені. Вони тепло вихоплюють малого з подвір’я на лебедині крила та й несуть через діброви, села, ріки  до того казкового міста, де скільки хочеш читай книжок і вчися аж на вчителя.

    Ураз усе покращало біля мене: і ясени з блакитними тінями й зеленим шумом, і нагорблена клуня з чотирма вітрами, і скрипливі ворота, од яких піде в щось гарне моя дорога, і маківки, що бринять і бринять на городі, і навіть ледачі гарбузи, що повдягали різнобарвні сорочки та й, лежачи, вихваляються ними.

 

(180 слів)                                                                    За М. Стельмахом

Урок №5

Тема. Лексична норма. Лексичне значення слова. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту.

1. Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=Ei5jso-ygM0, зробіть конспект

2. Опрацюйте матеріал  підручника Українська мова 10 клас параграф 6-7, зробіть конспект.

3.Виконайте вправи 61, 62, 63, 64, 65 (усно)

4. Письмов виконайте вправу 66, 69, 72.

Домашнє завдання: виконайте вправу 77


Урок № 4

Тема. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм.

1. Перегляньте відео за покликанням 

https://www.youtube.com/watch?v=QqBHBEUFFuQ, зробіть конспект

2. Виконайте  вправи 40,41, 42, 43 (усно) (підручник Українська мова 10 клас)

3. Письмово виконайте вправи 45, 46

Домашнє завдання: виконати вправу 49

Урок № 2-3

Тема. Інформативна й нормативна функції словників.Основні типи словників. Довідкові медіаресурси

1. Переглянути відео урок за покликанням 

https://www.youtube.com/watch?v=0Xx25iaCHLU

2. Виконайте вправи 16, 17 (усно) (підручник Українська мова 10 клас)

3. Письмово виконайте вправу 18, 29, 32,34

Домашнє завдання: виконати вправу 36

Урок №1

Тема.Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у  тому числі на електронних носіях).

1. Переглянути презентацію за покликанням сучасні лексикографічні джерела
та зробити конспект.
2. Виконати вправу 5(усно) (підручник Українська мова 10 клас)
3. Виконати вправи 8, 9 (підручник Українська мова 10 клас)
Домашнє завдання: виконати вправу 12

Немає коментарів:

Дописати коментар