Українська мова 3 група

 Виконані вправи надсилайте на адресу sinkevic532@gmail.com.ua

24.11.22

 Урок 18

Тема.  Контрольна робота «Морфологічна норма. Практична риторика»

1.    Виконайте тести

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4205298

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4726798


18.11.22

Урок 17

Тема. Мистецтво відповідати на питання

1.    Виконайте інтерактивну вправу Правила ведення суперечки за покликанням https://learning.ua/mova/desiatyi-klas/pravyla-vedennia-superechky

2.    Перегляньте  навчальне відео Полемічні прийоми. Мистецтво відповідати на питання https://www.youtube.com/watch?v=8Guj36Gt5Rc&ab_channel=MarinaTokariuk,  зробіть конспект

3.    Виконайте усно вправи 692, 693, 695, 696

4.    Домашнє завдання параграф 66  вправа 699


17.11.22

Урок 15-16

Тема. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Правила ведення           суперечки. Аргументи і докази. Полемічні прийоми

1.    Опрацюйте теоретичний матеріал презентації «Суперечка як вид комунікації», зробіть конспект

2.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=hiVAPMudWi8&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD, та доповніть свій конспект новинками, виконайте запропоновані завдання

3.     Виконайте усно вправи 650, 651, 661, 669, 677, 679, 683

4.     Домашнє завдання параграф 61-65, вправи 691

 

Урок 14       10.11.2022

Тема. Написання формального есе (есе дослідження) «Чи варто довіряти людям?»

1.     Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=oU263BX0fSk&ab_channel=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0

2.     Написання формального есе (есе дослідження) «Чи варто довіряти людям?»

Урок 13            03.11.2022

Тема. Творення та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

1.       Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=P_6Hz3B_PMI&ab_channel=iLearn,

зробіть конспект та виконайте запропоновані завдання

2.     Виконайте вправи 619, 620 (усно), 622, 623 (усно)

3.     Домашнє завдання  параграф 58, виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1475588

Урок 12            27.10.2022

Тема. Особливості кличного відмінку

1.     Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=X6zQyFxytCI&ab_channel=iLearn,

зробіть конспект та виконайте запропоновані завдання

2.     Виконайте вправи 607, 609, 611, 612

3.     Домашнє завдання  параграф 57, виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7224990

 

Урок 11            14.10.2022

Тема. Словозміна іменників ІУ відміни

1.     Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=SR0YIsPQs74&ab_channel=MONUKRAINE,

зробіть конспект та виконайте запропоновані завдання

2.     Виконайте вправи 598, 600, 601

3.     Домашнє завдання  параграф 56

 

Урок 10    14.10.2022

Тема. Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку

1.     Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=WsTvZ3Nyr0s&ab_channel=MONUKRAINE

зробіть конспект та виконайте запропоновані завдання

2.     Виконайте вправи 586, 588, 590

3.     Домашнє завдання  параграф 55, вправа 594

Урок 9                                   13.10.2022

Тема. Паралельні закінчення  іменників чоловічого роду давального відмінка, іменників  знахідного відмінка;  місцевого відмінка однини і множини

·        Перегляньте відеоурок за посиланням, запишіть конспект.

https://www.youtube.com/watch?v=lC4GUWRWJQc

Іменники чоловічого роду ІІ відміни в давальному відмінку однини можуть мати закінчення -у, -ю і паралельні до них -ові, -еві, -єві: Борису й Борисові, Василю й Василеві, товаришу й товаришеві.

У формі давального відмінка однини іменники чоловічого роду, а також середнього роду із суфіксом -к- (малі істоти) мають паралельні закінчення - ові, -еві (-єві) або -у (-ю): синові — сину, коневі — коню, краєві — краю, Сергієві — Сергію, поросяткові — поросятку.

АЛЕ: коли в тексті трапляється поряд кілька іменників чоловічого роду у формі давального відмінка однини, то для уникнення одноманітних відмінкових закінчень треба спочатку вживати закінчення -ові, -еві (-єві), а потім — -у (-ю): Леонідові Миколайовичу Іваненку (не Леоніду Миколайовичу Іваненку й не Леонідові Миколайовичеві Іваненкові). Увага! Окремі українські слова залежно від значення можуть мати різне закінчення: не одержав листа й насипало жовтого листу; коло каменя росте береза й нема каменю на будову; книжка Івана Мороза й нема морозу; підійшов до телефонного апарата й органи державного апарату.

1.Вправа-конструювання. Спишіть словосполучення, поставивши слова в давальному відмінку однини. Використовуйте паралельні форми закінчень (де можливо) для урізноманітнення мови. Поставте наголос у виділених словах.

Син Дмитро, брат Андрій, кум Іван, акціонер Петренко, посередник Остапчук, отаман Сірко, агентство, маркетинг, осетер.

2. Морфологічне дослідження. Прочитайте речення, уживаючи іменники з дужок у потрібній формі. Випишіть лише те речення, у якому можливі паралельні форми. Виконайте синтаксичний розбір речення.

1.(Глянцю) не підвладна єдина монета – совість (В. Підпалий). 2. Дедал (Ікар) ладнав до тіла крила прекрасні з пір’їн орлиних… І диво – людина в небо злетіла, крилатий юнак у безмежність лине (В. Коротич).

3. Дослідження-обґрунтування. Прочитайте. Визначте відмінки іменників другої відміни, поясніть їхні закінчення. Усно назвіть слова, які у формі орудного відмінка множини можуть мати паралельні форми

1. Із панських прихвоснів-рабів ми людьми з прізвищами стали (Олександр Олесь). 2. Вітри видзвонюють крильми на зламі осені й зими (І. Складаний). 3. Ви чуєте пісню? То знов журавлі все небо ключами накрили (О. Лупій). 4. Чужі гріхи перед очима, а свої — за плечима (Народна творчість).

 4. Розподільний диктант з ключем. Поставте подані іменники у форму родового відмінка множини, запишіть у дві колонки відповідно до закінчень: 1) -ів, 2) нульове. Узбек, партизан, обличчя, школяр, громадянин, дно, слов'янин, солдат, болгарин, скроня, ананас, циган.

Увага! З других букв виписаних слів у кожному стовпчику має утворитися слово-ключ.

Домашнє завдання. Вправи 4, 7. 52-53 (теоретичний матеріал)

Д/з  Параграф 53,  (Українська мова, рівень стандарту, 10 клас, Н.Б. Голуб, В.І. Новосьолова), виконайте завдання

 Відредагуйте словосполучення, запишіть.

Директору Гнатюку Роману Григоровичу; приходити по вівторкам; кліпати очами; кілограм помідор; доброчесних громадянів; наших солдат, випасати конів, не побачити грузин, не помітити болгарів, крутити коліщатом, їздити по містам, по селам, кліпати очами, стенати плечами.

 

 

12. 10 2022

 Урок №8

Тема. Закінчення іменників ІІ відміни в родовому  відмінку. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=Hg8_2Fma6kw&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD

 та виконайте  запропоновані завдання, зробіть конспект

2.    Виконайте вправи 562, 563, 574, 575

3.    Домашнє завдання: виконати вправу583 (усно), виконати тести

        https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3957054

  12. 10 2022

 Урок №7

Тема. Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=7qsAhWzzbAU&ab_channel=MONUKRAINE та виконайте  запропоновані завдання, зробіть конспект

2.    Виконайте вправи 548, 549, 550, 554

3.    Домашнє завдання: виконати вправу557 (усно), виконати тести

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6350932

 11.10 2022

Урок 6  

Тема. Іменники, що мають лише форму однини або множини

1.    Перегляньте відео за покликанням https://lms.e-school.net.ua/courses/course-v1:UIED+Ukrainian-language-10th-grade+2020/courseware/8ed685b53ff84588a88ab6d1f07f77b8/f830646c50464fe7a06c673f99074620/1?activate_block_id=block-v1%3AUIED%2BUkrainian-language-10th-grade%2B2020%2Btype%40vertical%2Bblock%40d534f6dbc03e41e3a30d8af7a26bed2d та виконайте  запропоновані завдання, зробіть конспект

2.    2.  Виконайте вправи 540, 543, 544

3.    3. Домашнє завдання: виконати тести

 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7373474

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7778025

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8376773

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1359105


 Урок 5

Тема. Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=Q4vpKeWjg4I&ab_channel=MONUKRAINE та виконайте  запропоновані завдання, зробіть конспект

2.    2.   Виконайте вправи 537, 538, 539

3.  3. Домашнє завдання: опрацювати матеріал підручника Українська мова 10 клас стор.151, 152

 Урок № 4

Тема. Іменники спільного і подвійного роду

1.    Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=Hp-FQvTN3dc&ab_channel=MONUKRAINE та виконайте  запропоновані завдання, зробіть конспект

2.    Виконайте вправи 532, 533, 534, 535

3.    Домашнє завдання: виконати вправу 536

Урок №3

 Тема. Паралельні родові форми іменника

1. Перегляньте відео за покликання https://www.youtube.com/watch?v=okSYdhz9UH8, зробіть конспект

2. Опрацювати матеріал підручника Українська мова 10 клас параграф 51

3. Виконайте вправи  534, 536, 537

Урок №1-2

Тема. Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників

1. Перегляньте відео за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=5pKqEONzOwQ, зробити конспект.

2. Опрацювати матеріал підручника Українська мова 10 клас параграф 49-50

3. Виконайте вправи 513, 514, 525, 527

Домашнє завдання:  виконати вправу 528, вивчити конспект

Немає коментарів:

Дописати коментар